Tuyết Sơn Phi Hồ - Xem PHIM mới 2023 | Phim hay | Phim online (2023)

  • Nội dung phim
  • Diễn viên

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung,Tuyết Sơn Phi Hồ 1999là phiên bản thứ 2 mà TVB sản xuất sau thành công của bản đầu tiên ra mắt năm 1985 được cho là kinh điển nhất với sự tham gia của cặp diễn viên Lữ Lương Vỹ – Tăng Hoa Thiên. Trong bản này, Trần Cẩm Hồng và Xa Thị Mạn đều cho thấy những lỗ lực của mình, cả 2 hoàn thành tốt vai diễn, đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi của Xa Thi Mạn đến gần với khán giả. Trong khi đó, đối với nhiều người xem thì đây mới là phiên bản được yêu thích hơn cả, nó không chỉ quy tụ dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt mà còn được đầu tư công phu về trang phục, cảnh quay và kịch bản.

Tuyết Sơn Phi Hồ - Xem PHIM mới 2023 | Phim hay | Phim online (2)

Tuyết Sơn Phi Hồbắt đầu từ 4 dũng sĩ Miêu, Phạm, Điền, Hồ vốn là những thân tín của Sấm Vương. Khi Sấm Vương thất thế trước quân Thanh, nghi Hồ tạo phản, Miêu, Phạm và Điền liên thủ, giết chết Hồ, từ đó tạo nên mối thù truyền kiếp giữa bốn gia tộc. Đến đời thứ tư, hậu duệ của họ Điền là Điền Quy Nông (Trương Triệu Huy) hàng phục nhà Thanh. Vì muốn lấy lòng vua Càn Long, Nông đã gài bẫy, gây xích mích giữa hậu nhân họ Hồ là Hồ Nhất Đao (Huỳnh Nhật Hoa), và hậu nhân họ Miêu là Miêu Nhân Phụng (Doãn Dương Minh).

Tuyết Sơn Phi Hồ - Xem PHIM mới 2023 | Phim hay | Phim online (3)

Đao và Phụng quyết chiến nhiều ngày trên núi tuyết, bất phân thắng bại. Dần dần, họ trở thành bạn tâm giao, cùng luận bàn về võ học. Vợ Đao là Lang Kiếm Thu (Thiệu Mỹ Kỳ), đang mang thai đứa con đầu lòng. Thấy mọi việc diễn ra không như ý muốn, Nông lén hạ độc, giết chết vợ chồng Đao – Thu rồi vu oan cho Phụng. Trước khi chết, Thu giao lại con trai sơ sinh cho một người hầu trung thành, nhờ nuôi dưỡng. Nhiều năm sau, đứa trẻ lớn lên, tên là Hồ Phỉ (do Trần Cẩm Hồng đóng). Phỉ thông minh, siêng năng học võ, nổi tiếng trong giới võ lâm với biệt hiệu “Tuyết sơn phi hồ”. Phỉ quyết tâm tìm Phụng để trả thù. Trên đường đi, anh gặp gỡ cô gái trong sáng và tốt bụng, tên là Miêu Nhược Lan (Xa Thi Mạn). Lan yêu thầm Phỉ nhưng trớ trêu thay, cô lại là con gái của Phụng…

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 29/09/2023

Views: 5325

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.