Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (2024)

Các mẫu màu của bộ sưu tập Laura Rugetti không có sẵn và sẽ không được bán kèm khi mua hàng.

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (1)

Vỏ gối lụa dâu tằm - King

Thêm vào

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (2)

Vỏ Gối Dâu Tằm - Nữ Hoàng

Thêm vào

1) { tổng_qty = 0; if($('.hidden_bdl_id:input[value="' + data.items[j].id + '"]') != không xác định) { $('.hidden_bdl_id:input[value="' + data.items [j].id + '"]').each(function (index) { main_id = $(this).attr('ID').replace(/_bundled_products/gi, ""); main_item_qty = $('. Hidden_qty#' + main_id + '_qty').val(); Total_qty = Total_qty + (main_item_qty * 1); }); //console.log("total_qty"+total_qty); if (data.items[j].quantity == Total_qty) { for (n = 0; n < indexes.length; n++) { bogo_variant_array.slice(indexes[n], 1); new_arr = arr.slice(indexes[n], 1); } } else { if(data.items[j].properties != null && data.items[j].properties._IS_BOGO == "1") { update_arr[m] = { 'key': data.items[j .key, 'số lượng': tổng_qty }; m++; } for (n = 0; n < indexes.length; n++) { bogo_variant_array.slice(indexes[n], 1); new_arr = arr.slice(indexes[n], 1); } } } mảng = new_arr; } else if (data.items[j].properties != null && data.items[j].properties._IS_BOGO == "1") //cần xóa { //console.log('remove item'+j ); // console.log(data.items[j].key); //update_arr[m] = { 'variant_id': data.items[j].id, 'quantity': 0 }; if($('.hidden_bdl_id:input[value="' + data.items[j].id + '"]').val() == không xác định) {variant_key = data.items[j].key; //cập nhật mặt hàng để xóa giảm giá var data ={ id:variant_key,số lượng:0 }; var params = { type: 'POST', url: '/cart/change.js', data: data, async:false, dataType: 'json', thành công: function(stuff) { LoadCartPopup(); } }; $.ajax(params); trả về sai; } } } var update_str = ""; for (k = 0; k < (update_arr.length); k++) { var data ={ id: update_arr[k].key,số lượng:update_arr[k].quantity }; var params = { type: 'POST', url: '/cart/change.js', data: data, async:false, dataType: 'json', thành công: function(stuff) { } }; $.ajax(params); if(k==((update_arr.length)-1)) { LoadCartPopup(); } } //thêm Sản phẩm BOGO cho (k = 0; k < (arr.length); k++) { var id = ParseInt(arr[k].variant_id); var số lượng = ParseInt(arr[k].quantity); var params1 = { type: 'POST', async: false, url: '/cart/add.js', data: { id: id, số lượng: số lượng, thuộc tính: { '_IS_BOGO': '1' } }, dataType : 'json', thành công: function (stuff) { if (update_str == "" && k == (arr.length - 1)) { LoadCartPopup(); } } }; $.ajax(params1); } } }; $.ajax(params); // kết thúc sản phẩm BOGO } function funGetAllIndexes(arr, val) { var indexes = [], i = -1; while ((i = arr.indexOf(val, i+1)) != -1){ indexes.push(i); } chỉ mục trả về; } jQuery('.cart-modal-items').on('click','.remove-item-from-drawer',function(){ dataLayer.push({ ecommerce: null }); str = { "currency ": "USD", "value": parsFloat(($(this).closest('.cart-modal-product').data('item-price')*0.01).toFixed(2)), "items ": [ { 'item_name': $(this).closest('.cart-modal-product').data('item-name'), 'item_id': $(this).closest('.cart-modal -product').data('item-sku'), 'price': extractFloat(($(this).closest('.cart-modal-product').data('item-price')*0.01). toFixed(2)), 'item_brand': $(this).closest('.cart-modal-product').data('item-vendor'), 'item_category': $(this).closest('.cart -modal-product').data('item-category'), 'quantity': $(this).closest('.cart-modal-product').data('item-quantity') }, ], } if($(this).closest('.cart-modal-product').data('item-variant')!=null && $(this).closest('.cart-modal-product').data ('item-variant')!='Tiêu đề mặc định') { str.items[0].item_variant=$(this).closest('.cart-modal-product').data('item-variant'); } dataLayer.push({ "event": "remove_from_cart", "ecommerce": str }); $('.hidden_qty#' + $(this).data('variant-id')+ '_qty').val(0); $('#'+$(this).data('variant-id')+'_bundled_products').remove(); str ="updates["+$(this).data('variant-id')+"]=0"; var params = { type: 'POST', url: '/cart/update.js', data: str, dataType: 'json', thành công: function(stuff) { LoadCartPopup(); } }; $.ajax(params); }); hàm updateCart(qty,line_number,variant_id) { $('.hidden_qty#' +variant_id + '_qty').val(qty); $('.cart-modal-items').html(""); var data ={ line:line_number, số lượng:qty }; var params = { type: 'POST', url: '/cart/change.js', data: data, async:false, dataType: 'json', thành công: function(stuff) { LoadCartPopup(); } }; $.ajax(params); } hàm get_color_description(title) { color_description = ''; if(title.indexOf('#1')>-1) color_description = 'Đen tuyền #1— Màu tối nhất của chúng tôi với tông màu lạnh.'; if(title.indexOf('#2')>-1) color_description = 'Nâu Sẫm #2— Màu nâu trung tính sô-cô-la đen.'; if(title.indexOf('#3')>-1) color_description = 'Màu nâu socola đậm đà #3— Sôcôla sữa có tông màu ấm.'; if(title.indexOf('#6')>-1) color_description = 'Nâu nâu vừa.'; if(title.indexOf('#1B')>-1) color_description = 'Màu nâu đậm nhất #1B— Gần Đen với Nâu Huế'; if(title.indexOf('#30')>-1) color_description = 'Nâu nhạt.'; if(title.indexOf('#1B30')>-1) color_description = 'Nâu đậm với điểm nhấn màu nâu vàng.'; if(title.indexOf('#8')>-1) color_description = 'Nâu nhạt/vàng đậm nhất.'; if(title.indexOf('#22')>-1) color_description = 'Màu vàng be nhạt.'; if(title.indexOf('#4')>-1) color_description = 'Nâu vừa #4— Màu nâu đồng với tông màu nâu vàng.'; if(title.indexOf('#10')>-1) color_description = 'Tóc vàng tự nhiên.'; if(title.indexOf('#10/22')>-1) color_description = 'Phiên bản màu kem của màu #116 phổ biến của chúng tôi, chỉ có sẵn trong thời gian giới hạn.'; if(title.indexOf('#24')>-1) color_description = 'Tóc vàng kim.'; if(title.indexOf('#2412')>-1) color_description = 'Màu vàng nhạt ấm áp với những điểm nổi bật màu vàng.'; if(title.indexOf('#28')>-1) color_description = 'Đầu đỏ tự nhiên.'; if(title.indexOf('#60')>-1) color_description = 'Màu vàng bạch kim trong suốt nhất.'; if(title.indexOf('#58')>-1) color_description = 'Màu xám Sterling.'; if(title.indexOf('#422')>-1) color_description = 'Màu nâu mật ong kết hợp với vùng sáng và vùng sáng trung bình.'; if(title.indexOf('#612')>-1) color_description = 'Màu vàng tro với ánh đèn pha màu nâu vàng.'; if(title.indexOf('#613')>-1) color_description = 'Màu vàng nhạt nhất với tông màu ấm.'; if(title.indexOf('#613/8')>-1) color_description = 'Tóc vàng nhạt nhất với ánh sáng yếu'; if(title.indexOf('#60/8')>-1) color_description = 'Màu vàng tro nhạt với ánh sáng yếu.'; if(title.indexOf('#4/613')>-1) color_description = 'Màu nâu trung bình với những điểm nổi bật ấm áp.'; if(title.indexOf('#882')>-1) color_description = 'Kết hợp màu vàng tro sẫm với những điểm nổi bật thú vị.'; if(title.indexOf('#812')>-1) color_description = 'Nâu nhạt tự nhiên với những điểm nhấn tinh tế.'; if(title.indexOf('#116')>-1) color_description = 'Màu vàng tro mát mẻ với điểm nhấn.'; if(title.indexOf('#5/24')>-1) color_description = 'Nâu vừa/nhạt với điểm nổi bật.'; if(title.indexOf('#622')>-1) color_description = 'Hỗn hợp tóc vàng mật ong caramel nhạt.'; if(title.indexOf('#27/613')>-1) color_description = 'Màu vàng dâu nổi bật.'; if(title.indexOf('#33')>-1) color_description = 'Nâu đậm.'; if(title.indexOf('#B2/6/8')>-1) color_description = 'Màu nâu nhạt nhất với phần đuôi tóc vàng đậm nhất và màu gốc Balayage #2.'; if(title.indexOf('#B3/622')>-1) color_description = 'Hỗn hợp màu vàng mật ong caramel nhẹ và màu gốc Balayage #3.'; if(title.indexOf('#B3/882')>-1) color_description = 'Màu vàng tro sẫm với ánh sáng dịu và màu gốc Balayage #3.'; if(title.indexOf('#B6/613')>-1) color_description = 'Tóc vàng ấm nhẹ nhất với chân tóc màu nâu nhạt vừa phải và màu Balayage.'; if(title.indexOf('#B8/60')>-1) color_description = 'Màu vàng nhạt nhất bạch kim với màu gốc tro Balayage #8.'; if(color_description!='') { return '

\'+màu_mô tả+'\

'; } else { return color_description } }$(document).ready(function(){ $.getJSON('/cart.js', function(cart) { for(var i = 0; i < cart.items.length; i++ ){ var Product_title = cart.items[i].title; sản phẩm_title = sản phẩm_title.toLowerCase(); if(product_title.includes("ponytail") || Product_title.includes("flip-up") || Product_title.includes( "halo") ||product_title.includes("clip in") ||product_title.includes("v-clip")){ is_fillin_promo = true; } } });});
Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (3)

sự lựa chọn là của bạn,
nội dung clip gốc hoặc nội dung clip liền mạch

Phần mở rộng Clip In cải tiến của Hidden Crown giúp tóc bạn dài ra ngay lập tức và tăng gấp bốn lần độ phồng chỉ trong tích tắc! Chọn giữa Kẹp In 3 mảnh nguyên bản của chúng tôi để lắp đặt nhanh hoặc Kẹp In liền mạch 5 mảnh mới của chúng tôi có sợi ngang silicon để có kiểu dáng và kiểu dáng tùy chỉnh hoàn hảo. Clip In của chúng tôi được làm bằng tóc người 100% REMY có nguồn gốc đạo đức.

Nguyên bảnso vớiliền mạch

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (4)

Clip-In gốc

 • Clip cổ điển trong thiết kế
 • Bộ làm phồng tóc ngang gấp bốn lần - ít kẹp tóc hơn
 • Ren Pháp mềm mại linh hoạt mang lại sự thoải mái tối đa
 • Tóc thật 100% Remy có đuôi dày
 • Bộ 3 món đơn giản
 • Độ dài có sẵn: 8”, 14”, 16”, 18”, 20”, 22”, 24”, 26”

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (5)

Clip-In liền mạch

 • Sợi ngang silicon mới, thiết kế không thể phát hiện
 • Cực kỳ thoải mái và linh hoạt
 • Tốt nhất cho tóc mỏng và dày vừa
 • Nằm phẳng trên đầu của bạn để có sự pha trộn liền mạch
 • Tóc thật 100% Remy có đuôi dày
 • Độ dài có sẵn: 12”, 16”, 20”

thương hiệu được người nổi tiếng tin tưởng
chọn màu của bạn bây giờ

LỌC MÀU SẮC

Kẹp Crown® vào | Đen tuyền | #1 Kẹp Crown® vào | Nâu đậm nhất/Gần đen | #1B Kẹp Crown® vào | Nâu đậm nhất/Đen tự nhiên với điểm nhấn màu nâu vàng | #1B30 Kẹp Crown® vào | Nâu Sẫm | #2 Kẹp Crown® vào | Màu nâu sô-cô-la đậm đà | #3 Kẹp Crown® vào | Nâu vừa | #4 Kẹp Crown® vào | Màu nâu vừa với điểm nhấn ấm áp | #4/613 Kẹp Crown® vào | Nâu vừa/nhạt với điểm nổi bật | #24/5 Kẹp Crown® vào | Nâu Nâu Vừa | #6 Kẹp Crown® vào | Nâu nhạt/vàng đậm nhất | #số 8 Kẹp Crown® vào | Honey Bronde Mix với vùng sáng và vùng sáng trung bình | #422 Kẹp Crown® vào | Hỗn hợp tóc vàng mật ong caramel nhẹ | #622 Kẹp Crown® vào | Tóc vàng tro với đèn pha màu nâu vàng | #612 Kẹp Crown® vào | Màu nâu nhạt tự nhiên với điểm nhấn tinh tế | #812 Kẹp Crown® vào | Kết hợp tóc vàng sẫm màu với điểm nổi bật thú vị | #882 Kẹp Crown® vào | Tóc vàng tro mát mẻ với điểm nổi bật | #116 Kẹp Crown® vào | Tóc vàng kem với đèn nền tro | #22/10 Kẹp Crown® vào | Tóc vàng nhạt ấm áp với điểm nhấn vàng | #2412 Kẹp Crown® vào | Tóc vàng dâu tây nổi bật | #27/613 Kẹp Crown® vào | Tóc vàng màu be nhạt | #22 Kẹp Crown® vào | Tóc vàng nhạt nhất với tông màu ấm | #613 Kẹp Crown® vào | Bạch kim trong suốt nhất | #60 Kẹp Crown® vào | Màu vàng tro nhạt với đèn nền | #60/8 Kẹp Crown® vào | Màu nâu sẫm | #33 Kẹp Crown® vào | Màu nâu nhạt | #30 Kẹp Crown® vào | Xám đậm | #G1B Kẹp Crown® vào | Xám nhạt | #G55 Kẹp Crown® vào | Balayage | #B2/6-8 Kẹp Crown® vào | Balayage | #B3/622 Kẹp Crown® vào | Balayage | #B3/882 Kẹp Crown® vào | Balayage | #B6/613 Kẹp Crown® vào | Balayage | #B8/60

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (38)

Sự khác biệt giữa Crown Clip Ins và Dàn Clip Ins là gì?

Các phần nối liền mạch được giữ với nhau bằng keo silicon để liên kết tóc và kẹp lại với nhau. Chúng mỏng hơn 50% ở phần đầu của mỗi phần mở rộng, cho phép chúng nằm phẳng hơn trên đầu bạn để trông tự nhiên hơn.

Là gìREMYTóc?

Tóc REMY không phải là một thương hiệu mà là một hệ thống phân loại dành cho tóc nối. Nó được coi là chất lượng tốt nhất bởi vì, không giống như tóc nối không remy, lớp biểu bì được giữ nguyên và không bị bong tróc. Bảo quản lớp biểu bì của tóc và căn chỉnh chúng sẽ tạo ra những phần tóc nối có vẻ ngoài hoàn toàn tự nhiên, giữ cho tóc mềm mại và ít bị rối hơn.

Tôi có thể tự mình áp dụng Tiện ích mở rộng Hidden Crown của mình không?

Có, tất cả các tiện ích mở rộng của chúng tôi đều là tiện ích mở rộng tạm thời, được tạo để áp dụng mà không cần nhà tạo mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhiều khách hàng chọn mang tóc nối đến nhà tạo mẫu để cắt tỉa và giúp chỉnh sửa nếu cần.

TÌM HIỂU THÊM

Khả dụng:

Chia sẻ cái này

Sản phẩm tối đa để so sánh. Giới hạn là 3!

Tìm kiếm thứ gì đó

Danh sách mong muốn của bạn đang trống!

thêm vàoDanh sách yêu thích

thêm vàoSo sánh

Sản phẩm tối đa để so sánh. Giới hạn là 3!

Kết hợp màu ảo

Chúng tôi biết các tay săn ảnh có thể gây khó chịu. Xác nhận sự đồng ý của bạn để chụp ảnh bên dưới.

Các công cụ Thử ảo và Kết hợp màu ảo có thể thu thập, chụp, lưu trữ, sử dụng, nhận hoặc lấy hình ảnh khuôn mặt của bạn và sử dụng hình ảnh cũng như dữ liệu đó nhằm mục đích cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa.
Mọi hình ảnh hoặc dữ liệu bạn chia sẻ sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc được lưu trữ trên bất kỳ máy chủ hoặc hệ thống nào sau khi bạn sử dụng công cụ Thử ảo hoặc Kết hợp màu ảo và không được sử dụng cho mục đích nhận dạng.

Tôi đồng ý sử dụng ảnh có hình ảnh của tôi như được mô tả trongThử ảoThông báo thông tin về màu sắc ảovà đồng ý với tất cả các điều khoản, bao gồm lưu giữ dữ liệu, xóa dữ liệu và sử dụng dữ liệu, xử lý lưu trữ và truyền dữ liệu. tôi đồng ý vớiĐiều khoản sử dụngChính sách bảo mậtcho Tập đoàn Công nghiệp Làm đẹp và các thương hiệu liên kết của Tập đoàn.

Ối! Bức ảnh không hoạt động. Hãy thử lại lần nữa.

LỜI KHUYÊN

Kéo tóc ra phía trước và tránh vén ra sau tai

Ánh sáng tự nhiên là tốt nhất, lý tưởng nhất là trước cửa sổ

Nghiêng đầu về phía trước một chút

Đảm bảo quần áo tương phản với màu tóc của bạn

Hãy để tóc thẳng để có kết quả tốt nhất

Không có bộ lọc hoặc ảnh đã chỉnh sửa

Tránh ánh nắng gay gắt lên tóc và mặt

HOẶC

Trò chuyện với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để biết màu sắc phù hợp.

Chúng tôi sắp tô màu cho bạn hạnh phúc! Chụp hoặc tải ảnh của bạn lên và nhận ngay 3 màu phù hợp. Về cơ bản nó là phép thuật!

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (39)

LÀM

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (40)

Đừng

LỜI KHUYÊN

Kéo tóc ra phía trước và tránh vén ra sau tai

Ánh sáng tự nhiên là tốt nhất, lý tưởng nhất là trước cửa sổ

Nghiêng đầu về phía trước một chút

Đảm bảo quần áo tương phản với màu tóc của bạn

Hãy để tóc thẳng để có kết quả tốt nhất

Không có bộ lọc hoặc ảnh đã chỉnh sửa

Tránh ánh nắng gay gắt lên tóc và mặt

Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào chất lượng của ảnh.

*Màu sắc và bộ sưu tập theo mùa có thể không hiển thị trong màu sắc phù hợp của bạn và có thể không có sẵn ở mọi độ dài và phương pháp ứng dụng.

Giữ cằm của bạn và hướng thẳng về phía trước.

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (41)

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (42)

LỰA CHỌN MÀU SẮC CỦA BẠN

*Màu sắc và bộ sưu tập theo mùa có thể không hiển thị trong màu sắc phù hợp của bạn và có thể không có sẵn ở mọi độ dài và phương pháp ứng dụng.

Vẫn chưa chắc chắn? Bạn có thể liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để biết bệnh gan phù hợp với màu sắc của bạn.Liên hệ ngay.

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (43)

Màu sắc phù hợp của bạn là

CHỌN BỘ SƯU TẬP

Topper

LỰA CHỌN

hào quang

LỰA CHỌN

Clip trong

LỰA CHỌN

Bộ tăng âm V-Clip

LỰA CHỌN

Clip lật lên

LỰA CHỌN

Tóc đuôi ngựa

LỰA CHỌN

Bánh mì lộn xộn

LỰA CHỌN

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (44)

PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (45)

Bài kiểm tra

Ứng dụng

Mỗi gói

Tốt nhất cho

Độ dài

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (46)

Cổ điển

ỨNG DỤNG

Clip-in. Được làm bằng dây khâu bằng vải giúp tăng thêm độ phồng ở phần gốc.

Mỗi gói

3 mảnh

Tốt nhất cho

Loại tóc từ trung bình đến dày, phù hợp với tóc ngắn đến tóc dài.

Độ dài

14”, 18”, 24"

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (47)

liền mạch

Ứng dụng

Clip-in. Được làm bằng một dải silicon mỏng nằm phẳng trên đầu bạn.

Mỗi gói

5 miếng

Tốt nhất cho

Loại tóc mỏng đến trung bình, phù hợp với tóc qua vai

Độ dài

12", 16", 20"

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (48)

hào quang

Ứng dụng

Thiết kế này cho phép trọng lực của tóc bạn kéo qua phần trên của sợi dây vô hình để giữ tóc cố định ở đúng vị trí.

Mỗi gói

1 miếng

Tốt nhất cho

Các loại tóc mỏng đến dày, phù hợp với tóc qua vai.

Độ dài

12”, 14”, 16”, 18”, 20”, 22”

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (49)

Topper

Ứng dụng

Cả Crown Topper ban đầu và Easi Topper đều phải được cắt ở phía sau chân tóc khoảng 1-2 inch.

Mỗi gói

1 miếng

Tốt nhất cho

Tóc mỏng đến trung bình.

Độ dài

12”, 16”

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (50)

Clip lật lên

Ứng dụng

Kẹp lật lên được tạo ra bằng cách sử dụng lớp nền silicon không chứa mủ cao su để tăng thêm sự thoải mái.

Mỗi gói

1 miếng

Tốt nhất cho

Updos, tóc mỏng đến trung bình.

Độ dài

18”

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (51)

Tóc đuôi gà

Ứng dụng

Tóc đuôi ngựa Bungee được làm bằng một sợi dây bungee quấn quanh gốc tóc đuôi ngựa của bạn.

Mỗi gói

1 miếng

Tốt nhất cho

Cập nhật, tóc mỏng đến trung bình

Độ dài

18”

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (52)

Clip chữ V

Ứng dụng

Được thiết kế để phân bố đều tóc khắp đầu chỉ với sáu chiếc kẹp không thể phát hiện được.

Mỗi gói

1 miếng

Tốt nhất cho

Tóc từ trung bình đến dày.

Độ dài

12”, 16”, 20”

Tóc Hidden Crown® | Mua kẹp tóc nối làm từ tóc con người REMY - Hidden Crown Hair Extensions (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 6056

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.