3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (2024)

Đăng kýthông báo giảm giá

GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 30%, CHỈ ÁP DỤNG
Ủng hộ
Tàu : /€EUR

Tàu

Nước Ý

Tiền tệ

EUR

 • $đô la Mỹ

 • CNY

 • EUR

 • £GBP

 • $CAD

 • $AUD

 • CHF

 • $HKD

 • ¥JPY

 • P.chà

 • R$BRL

 • $CLP

 • kr.ĐỦ

 • kr.DKK

 • RialSAR

 • Kr.SEK

 • KRW

 • ILS

 • $MXN

 • S$SGD

 • $NZD

 • $ARS

 • RsINR

 • $COP

 • DirhamAED

 • CZKCZK

 • zlotyPLN

 • RialOMR

 • con gấuBHD

 • D.KKWD

 • RialTUYẾT

 • £EGP

 • JDJOD

 • RpIDR

 • ฿THB

 • FtHUF

 • biếtHRK

 • leiRON

 • THỬ

 • KZT

 • BGNBGN

 • RZAR

CỨU

Tiếng Anh

 • Tiếng Anh
 • người Pháp
 • tiếng Tây Ban Nha
 • tiếng Đức
 • người Ý
 • tiếng Bồ Đào Nha
 • tiếng Nhật
 • tiếng Nga
 • tiếng Hà Lan
 • tiếng Ả Rập
 • người Na Uy
 • người Đan Mạch
 • tiếng Thụy Điển
 • Phần Lan
 • עברית
 • Đánh bóng
 • tiếng Séc
 • người Hy Lạp
 • TIẾNG ANH
 • người Hungary
Đăng nhập

Chào mừng đến với LightInTheBox

Đăng ký Đăng nhập

Đơn hàng của tôi Mục yêu thích của tôi Hồ sơ dịch vụ Phiếu giảm giá của tôi

Mục yêu thích của tôi

Xe đẩy
Giỏ hàng của bạn đang trống.

Tổng số giỏ hàng:

Xem giỏ hàng của tôi Tiến hành kiểm tra

Tất cả danh mục

quần áo phụ nữ

Quần áo nam

Điện tử dân dụng

Mua sắm theo bộ sưu tập

Bán hàng theo gói

Bộ sưu tập Bán chạy nhất Phục Sinh Thiết kế nổi bật Quà tặng cá nhân

'; } _str +='

'; for(var t=0;t

'; if(data[t]["text"]!=false){ var _nofollow = data[t]["nofollow"]==true?'rel="nofollow"':''; var _target = data[t]['tab_target']==true?' target="_blank"':''; var _number = ''; if(tab=='right') { _str +='
'+dữ liệu[t]['văn bản']+'
'; }khác{ _str +='

'+dữ liệu[t]['văn bản']+''+_số+'

'; } } if (data[t]['children'] && data[t]['children'] != '') { var _data = data[t]['children']; _str += '
'; for (var p = 0; p < _data.length; p++) { var __nofollow = _data[p]["nofollow"] == true ? 'rel="nofollow"' : ''; var __lClass = _data[p]['point'] ? ' class="red"' : ''; var __href = _data[p]['url'] == false ? '' : _data[p]['url']; var _target = _data[p]['tab_target'] == đúng ? ' target="_blank"' : ''; if (tab == 'phải') { _str += '

' + _data[p]['văn bản'] + '

'; } khác { _str += '' + _data[p]['văn bản'] + ''; } } _str += '
'; } _str += ''; } _str += navbarVhtml + '

'; } trả về _str; }; this.init = function () { var _data = me.options.data['menu']; for (var i = 0; i < _data.length; i++) { var html = ''; html += me.getHtml(_data[i], 'cate-menu-sub thay đổi menu', 'left'); $('.cate-menu-in').eq(i).html(html); } me.show(); me.setNewsletterHeight(me.options.height); }; tôi.init(); if ($('.litb-cate-menu h2').length > 12) { $('.litb-cate-menu').addClass('line-' + $('.litb-cate-menu h2' ).chiều dài); } $this.parent('dl').mouseenter(function () { if ($this.is(':hidden')) { $this.fadeIn('fast') } }); $this.parent('dl').mouseleave(function () { $this.fadeOut('fast'); }); }; $.fn.litbMenuShow = function (tùy chọn) { var me = this, $this = $(this), defaults = { 'on': false, 'width': [0, 226, 402, 574, 750], ' chiều cao': -1, 'isFrist': true }; var browser = $.browser, isIE9 = browser.msie === true && browser.version === '9.0'; me.options = $.extend(mặc định, tùy chọn); this.getMenuHeight = function (obj) { return Math.max(me.options.height, $('.cate-menu-sub', obj).height()); }; this.setNewsletterHeight = function (height) { $(document).ready(function () { if ($('#mini-home-newsletter')[0]) setTimeout(function () { getNewsletterHeight(height) }, 200 ); }); }; this.show = function () { $('.cate-menu-out', $this).each(function (m) { var $me = $(this); var elm = $('.cate-menu- sub>dl', this); var size = Math.ceil(elm.length / 2), mSize = 0, rSize = 0;me.options.menuHeight = $('.cate-menu').height(); rSize = $('.litb-cate-menu-specialoffer', this).length > 0 ? 176 : 0; mSize = $('.cate_menu_hero', this).length > 0 ? 172 : 0; if (elm. length == 0) { $('.cate_menu_hero', this).addClass('cate_menu_hero_left'); if ($('.cate_menu_hero', this).length > 0) mSize += 46; } else { if ($ ('.cate_menu_hero', this).length > 0 && $('.litb-cate-menu-specialoffer', this).length == 0) { mSize += 4; } } $('.cate_menu_hero', cái này ).css({'right': rSize + 'px'}); var width = me.options['width'][size] + rSize + mSize; //$('.cate-menu-in',this ).css({'width':width+"px",'top':-m*28+'px'}); //$(this).css({'width':width+240+"px" }); //if(litb.baseURL.match(/lightinthebox/)){ $('.cate-menu-in', this).css({'width': width + "px", 'top': 0 + 'px'}); $(this).css({'width': 240 + "px"}); //} elm.each(function (n) { if (n != 0) { if (n == size) $(this).trước('
'); if (n >= size) $(this).addClass('bottop'); } }); me.options.height = $('#cate-menu').height() + 20; $(this).hover(function () { //if($(this).find('h2 a').length>0){ if ($(this).find('.cate-menu-in' ).find('.cate-menu-sub').length > 0) { $('h2 em', this).show(); $(this).find('h2 a').addClass('show -nav'); $('.cate-menu-in', this).css({'z-index': 50}).show(); $(this).find('.cate-menu-in ').css({'height': me.getMenuHeight($me) + 'px'}); $(this).find('.litb-cate-menu-specialoffer').css({'height': me.getMenuHeight($me) + 'px'}); $('#hotsNow').css({'margin-top': me.getMenuHeight($me) + 'px'}); me.setNewsletterHeight(me .getMenuHeight($me)); $('.cate-menu').css({'height': me.getMenuHeight($me) + 1 + 'px'}); if (me.options.isFrist) { $('.cate-menu').animate({'width': width + 241 + "px"}, 200); me.options.isFrist = false; } else { $('.cate-menu'). animate({'width': width + 241 + "px"}, 0).stop(); } } else { if (me.options.isFrist) { $('.cate-menu').animate({' width': width + 238 + "px"}, 200); me.options.isFrist = false; } else { $('.cate-menu').animate({'width': width + 238 + "px" }, 0).stop(); } } $(".cate-menu-in").filter(function (index) { if (m != index) $(".cate-menu-in").eq (chỉ mục).hide(); }); // khác{ // $('.cate-menu').stop().css({'width':238+"px"}); //} }, function () { //$('.cate-menu-in',this).hide(); if ($(this).find('.cate-menu-in').find('.cate-menu-sub').length > 0) { $(this).find('h2 a').removeClass ('show-nav'); } $('h2 em', this).hide(); //if(litb.baseURL.match(/lightinthebox/)){ $(".cate-menu-in", this).hide(); //if(me.options.menuDeHeight == 0) me.options.menuDeHeight = me.options.height; if (isIE9) { $this.hide(); $('.cate-menu').css({'height': me.options.height + 'px', 'z-index': 0}); $this.show(); } else { $('.cate-menu').css({'height': me.options.height + 'px', 'z-index': 0}); } // if(isIE9) $this.addClass('hover'); //$('.cate-menu').animate({'height':me.options.menuDeHeight+'px','z-index':-1},0,function(){if(isIE9) $this .removeClass('di chuột');}); //if(isIE9) $this.hide().show().css({'z-index':-1}); }); }); if (browser.msie === true) $('.cate-menu-out:last', $this).addClass('last'); }; this.getHtml = function (dữ liệu, cây du, tab) { var _str = ''; dữ liệu = dữ liệu [tab]; if (dữ liệu && dữ liệu != '') { _str += '

'; for (var t = 0; t < data.length; t++) { var _lClass = data[t]['point'] ? ' class="red"' : ''; var _href = data[t]['url'] == false ? '' : dữ liệu[t]['url']; _str += '

'; if (data[t]["text"] != false) { var _nofollow = data[t]["nofollow"] == true ? 'rel="nofollow"' : ''; var _target = data[t]['tab_target'] == true ? ' target="_blank"' : ''; if (tab == 'phải') { _str += '
' + dữ liệu[t]['văn bản'] + '
'; } khác { _str += '

' + dữ liệu[t]['văn bản'] + '

'; } } if (data[t]['children'] && data[t]['children'] != '') { var _data = data[t]['children']; for (var p = 0; p < _data.length; p++) { var __nofollow = _data[p]["nofollow"] == true ? 'rel="nofollow"' : ''; var __lClass = _data[p]['point'] ? ' class="red"' : ''; var __href = _data[p]['url'] == false ? '' : _data[p]['url']; var _target = _data[p]['tab_target'] == đúng ? ' target="_blank"' : ''; if (tab == 'phải') { _str += '
' + _data[p]['văn bản'] + '
'; } khác { _str += '

' + _data[p]['văn bản'] + '

'; } } } _str += '

'; } _str += '

'; } trả về _str; }; this.init = function () { var _data = me.options.data['menu']; for (var i = 0; i < _data.length; i++) { var html = ''; html += me.getHtml(_data[i], 'cate-menu-sub', 'left'); html += me.getHtml(_data[i], 'cate_menu_hero', 'middle'); html += me.getHtml(_data[i], 'litb-cate-menu-specialoffer', 'right'); $('.cate-menu-in').eq(i).html(html); } me.show(); me.setNewsletterHeight(me.options.height); }; tôi.init(); if ($this.attr('page') != "index") { $this.parent('dl').find('dt>a').mouseenter(function () { if ($this.is( ':hidden')) { $this.fadeIn('100') } }); $this.hover(function () { litb['onMenu'] = true; }, function () { litb['onMenu'] = false; //if(me.options.menuDeHeight == 0) me.options. menuDeHeight = me.options.height; me.options.isFrist = true; if (isIE9) { $this.hide(); $('.cate-menu').stop().css({'height': me .options.height, 'width': 238 + "px"}); $this.show(); } else { $('.cate-menu').stop().css({'height': me. options.height, 'width': 238 + "px"}); } }); $(document).click(function () { if (!litb['onMenu']) { $this.fadeOut('fast'); litb['onMenu'] = false; me.options.isFrist = true; } }); } else { //me.options.menuDeHeight = $('.cate-menu').height(); $this.hover(function () { }, function () { me.options.isFrist = true; //$('.cate-menu').stop().css({'width':238+"px "}); if (isIE9) { $this.hide(); $('.cate-menu').stop().css({'width': 238 + "px"}); $this.show( ); } else { $('.cate-menu').stop().css({'width': 238 + "px"}); } $('#hotsNow').css({'margin-top ': me.options.height + 'px'}); me.setNewsletterHeight(me.options.height); }); } }; if (nav_rev) { // tạo menu con $('.nav-revision').litbMenuShowRevision({'data': litb["category_menu"]}); } else { // tạo menu con $('.litb-cate-menu').litbMenuShow({'data': litb["category_menu"]}); } hàm item2Html(item, isFirst) { var attrs = ''; if (item.attributes) { for (attrName in item.attributes) { attrs += '

' + attrName + ':' + item.attributes[attrName] + '

'; } } trở lại '

\
\\
\
\

' + (item.name ? item.name : '') + '

' + attr + '
\

'; } litb.gwBaseURL=litb.gwBaseURL||"https://gw.lightinthebox.com/"; // header优化 var OrderQuantityObj = { init: function () { this.bindEvents(); // this.checkMaxMin($(".quantity-select")); this.triggerChange($(".quantity-select")); }, bindEvents: function () { var _this = this; var isClick = true; var gwURLHead = litb.gwBaseURL; if (gwURLHead && !gwURLHead.endsWith('/')) { gwURLHead += '/'; } $('#navCartProductList').off('click.increase').on('click.increase','.num_increase',function () { var $this = $(this); var $container = $this .parent(); var miniCart_old_quantity; var is_item_checked = $container.attr("data-checked"); var Product_key = $container.find('.quantity-num').attr('data-key'); var bây giờ = Số($container.find(".quantity-num").val()); var max = $container.attr("data-max-quantity"); var min = Number($container.attr("data -min-quantity")) || 1; var mũi tên_dom ='

'; if (!max || now < Number(max)) { $container.find(".quantity-num").val(++now); $container.find(".quantity-num").attr('value', now); miniCart_old_quantity = Số($container.find(".quantity-num").val())- 1; if (now === Number(max)) { $this.addClass("disabled"); } else { $this.removeClass("disabled"); } if(now > min){ $container.find('.num_decrease').removeClass('disabled'); } if(isClick){ isClick = false; $(".num_increase").css('pointer-events','none'); $.ajax({ type: 'GET', url: gwURLHead + (litb.lan === 'en' ? '' : litb.lan + '/') + 'index.php?main_page=info_check&action=ajax_shopping_cart_2020_change_products_num&hold_invalid=true&activeStatus =' + is_item_checked + '&partial_check_out=1' + '&cart_item_key=' + Product_key + '&old_qty=' + miniCart_old_quantity + '&qty=' + bây giờ, thành công: function(){ $.getJSON( gwURLHead + (litb.lan == = 'en' ? '' : litb.lan + '/') + 'index.php?main_page=info_check&action=ajax_shippingcart&callback=?&lingu='+litb.lan, function(data){ if(!data.items || data.items.length == 0){ $('#navCartInfoNote').removeClass('loading').html(arrow_dom+('

')+litb.langs.emptyNavCart); $me.data('cartInfo', 'empty'); $(".navCartCount").data('count',0).text(0); } else { var TotalCount = 0, subtotalText = '', miniCartTitle = ''; //转换0为字符 data.cart_mini_num += ''; if (data.cart_mini_num!='') { TotalCount = data.cart_mini_num; } $(".navCartCount").data('count',totalCount).text(formatCartNum(totalCount)); $(".navCartCount").trigger("cartNumberChange",totalCount); if(data.addon.cartTotal!== null && data.addon.cartTotal !== '' ){ subtotalText = data.addon.cartTotal; } var money = litb.currency == 'CHF' ? litb.currency : litb.currSymbol; $('#navCartTotal').text(currency + data.addon.cartTotal); if(data.miniCartTitle!== null && data.miniCartTitle !== '' ){ miniCartTitle = data.miniCartTitle; } $(".nav-cart-more-items").text(miniCartTitle); } } ); } }); setTimeout(function(){ isClick = true; $(".num_increase").css('pointer-events','auto'); },1000); } _this.triggerChange($container); } ngược lại quay lại; }); $('#navCartProductList').off('click.decrease').on('click.decrease','.num_decrease',function () { var $this = $(this); var $container = $this. parent(); var miniCart_old_quantity; var is_item_checked = $container.attr("data-checked"); var Product_key = $container.find('.quantity-num').attr('data-key'); var min = Number($container.attr("data-min-quantity")) || 1; var now = Number($container.find(".quantity-num").val()); var mũi tên_dom = '

'; if (bây giờ <= phút) trở lại; $container.find(".num_increase").removeClass("disabled"); $container.find(".quantity-num").val(--now); $container.find(".quantity-num").attr('value', now); miniCart_old_quantity = Số($container.find(".quantity-num").val())+ 1 ; if (bây giờ === phút) { $this.addClass("disabled"); } else { $this.removeClass("disabled"); } if(isClick){ isClick = false; $(".num_decrease").css('pointer-events','none'); $.ajax({ type: 'GET', url: gwURLHead+ (litb.lan === 'en' ? '' : litb.lan + '/') + "index.php?main_page=info_check&action=ajax_shopping_cart_2020_change_products_num&hold_invalid=true&partial_check_out= 1&activeStatus=" + is_item_checked +"&cart_item_key=" + Product_key +"&old_qty=" + miniCart_old_quantity + "&qty=" + bây giờ, thành công: function(){ $.getJSON( gwURLHead + (litb.lan === 'en' ? '' : litb.lan + '/') + 'index.php?main_page=info_check&action=ajax_shippingcart&callback=?&ngôn ngữ='+litb.lan, function(data){ if(!data.items || data.items.length == 0){ $('#navCartInfoNote').removeClass('loading').html(arrow_dom+('

')+litb.langs.emptyNavCart); $me.data('cartInfo', 'empty'); $(".navCartCount").data('count',0).text(0); } else { var TotalCount = 0, subtotalText = '', miniCartTitle = ''; //转换0为字符 data.cart_mini_num += ''; if (data.cart_mini_num!='') { TotalCount = data.cart_mini_num; } $(".navCartCount").data('count',totalCount).text(formatCartNum(totalCount)); $(".navCartCount").trigger("cartNumberChange",totalCount); if(data.addon.cartTotal!== null && data.addon.cartTotal !== '' ){ subtotalText = data.addon.cartTotal; } var money = litb.currency == 'CHF' ? litb.currency : litb.currSymbol; $('#navCartTotal').text(currency + data.addon.cartTotal); if(data.miniCartTitle!== null && data.miniCartTitle !== '' ){ miniCartTitle = data.miniCartTitle; } $(".nav-cart-more-items").text(miniCartTitle); } } ); } }); setTimeout(function(){ isClick = true; $(".num_decrease").css('pointer-events','auto'); },1000); } _this.triggerChange($container); }); $('#navCartProductList').on('blur','.quantity-num',function () { var $this = $(this); var $container = $this.parent(); var is_item_checked = $container .attr("data-checked"); var Product_key = $container.find('.quantity-num').attr('data-key'); var val= $this.val(); var now; var miniCart_old_quantity = Số($container.find(".quantity-num").attr('old-value')); var mũi tên_dom = '

'; $container.find(".quantity-num").attr('old-value', val); $this.val(val.replace(/[^\d].*/g, "").replace(/^0+/, "")); _this.checkMaxMin($this.parent()); _this.triggerChange($container); bây giờ = Số($this.val()); $.ajax({ type: 'GET', url: gwURLHead + (litb.lan === 'en' ? '' : litb.lan + '/') + "index.php?main_page=info_check&action=ajax_shopping_cart_2020_change_products_num&hold_invalid=true&partial_check_out =1&activeStatus=" + is_item_checked +"&cart_item_key=" + Product_key +"&old_qty=" + miniCart_old_quantity + "&qty=" + bây giờ, thành công: function(){ $.getJSON( gwURLHead + (litb.lan === 'en' ? '' : litb.lan + '/') + 'index.php?main_page=info_check&action=ajax_shippingcart&callback=?&linguage='+litb.lan, function(data){ if(!data.items || data.items. length == 0){ $('#navCartInfoNote').removeClass('loading').html(arrow_dom+('

')+litb.langs.emptyNavCart); $me.data('cartInfo', 'empty'); $(".navCartCount").data('count',0).text(0); } else { var TotalCount = 0, subtotalText = '', miniCartTitle = ''; //转换0为字符 data.cart_mini_num += ''; if (data.cart_mini_num!='') { TotalCount = data.cart_mini_num; } $(".navCartCount").data('count',totalCount).text(formatCartNum(totalCount)); $(".navCartCount").trigger("cartNumberChange",totalCount); if(data.addon.cartTotal!== null && data.addon.cartTotal !== '' ){ subtotalText = data.addon.cartTotal; } var money = litb.currency == 'CHF' ? litb.currency : litb.currSymbol; $('#navCartTotal').text(currency + data.addon.cartTotal); if(data.miniCartTitle!== null && data.miniCartTitle !== '' ){ miniCartTitle = data.miniCartTitle; } $(".nav-cart-more-items").text(miniCartTitle); } } ); } }); }); $(".quantity-num").on("update",function () { _this.checkMaxMin($(this).parent()); }); $("#navCartProductList").off('click.delete').on('click.delete', '.iconic_delete', function () { var $this = $(this); var $iconContainer = $this. parent(); var $productContainer = $iconContainer.parent(); var is_item_checked = $productContainer.attr("data-checked"); var Product_key = $productContainer.find('.quantity-num').attr('data -key'); var now = Number($productContainer.find(".quantity-num").val()); var $me= $('.nav-c-w-l'); var mũi tên_dom = '

'; $.ajax({ type: 'GET', url: gwURLHead + (litb.lan === 'en' ? '' : litb.lan + '/') + 'index.php?main_page=info_check&action=ajax_shopping_cart_2020_change_products_num&hold_invalid=true&partial_check_out =1&activeStatus=' + is_item_checked + '&cart_item_key=' + Product_key + '&old_qty=' + now + '&qty=0', thành công: function () { $.getJSON( gwURLHead + (litb.lan === 'en' ? '' : litb.lan + '/') + 'index.php?main_page=info_check&action=ajax_shippingcart&callback=?&ngôn ngữ=' + litb.lan, function (dữ liệu) { if (!data.items || data.items.length == 0) { $('#navCartInfoNote').removeClass('loading').html(arrow_dom + ('

') + litb.langs.emptyNavCart); $me.data('cartInfo', 'empty'); $('#navCQE').hide(); $('#navCartInfoNote').show(); $(".navCartCount").data('count',0).text(0); } else { var items = data.items, prdListHtml = '', maxShow = 4, TotalCount = 0, moreCount = 0 ; for (var i = 0; i < items.length; i++) { TotalCount += items[i].qty; if (!items[i].attachment) --maxShow; if (maxShow < 0) { moreCount += items[i].qty; } else { prdListHtml += stringifyItem(items[i], i==0); }; }; //转换0为字符 data.cart_mini_num += ''; if (data.cart_mini_num!='') { TotalCount = data.cart_mini_num; } $(".navCartCount").data('count',totalCount).text(formatCartNum(totalCount)); $(".navCartCount").trigger("cartNumberChange",totalCount); // header优化 if(litb.header_optimize){ $('#navCartProductList').html(prdListHtml); var prodDls = $('#navCartProductList').children('dl'); prodDls.each(function(){ var $this = $(this), minQty = $this.find('.quantity-select').attr('data-min-quantity'), currenttQty = $this.find( '.quantity-num').attr('value'),giảmIcon = $this.find('.order-quantity .quantity-select span.num_decrease'); 'tàn tật'); } }); } else { $('#navCartProductList').html(prdListHtml).find('dl').click(function(){ jumpToUrl($(this).find('dt a').attr('href') ); }); } $('#navCartProductList a').each(function(){ $(this).attr('href',$(this).attr('href')+'?prm='+litb.prm[' site']+'.'+litb.prm['page']+'.180.0'); }); var tệ = litb.currency == 'CHF' ? litb.currency : litb.currSymbol; $('#navCartTotal').text(currency + data.addon.cartTotal); $('#navCartMoreItems').show().text(data.miniCartTitle); if ($('#navCartInfoNote').is(':visible')) { $('#navCartInfoNote').hide(); $('#navCQE').show(); } $me.data('cartInfo', 'haveItems'); } } ); } }); _this.triggerChange($iconContainer); }); }, checkMaxMin: function ($container) { var max = $container.attr("data-max-quantity"); var min = Number($container.attr("data-min-quantity")) || 1; var $input = $container.find(".quantity-num"); var $decrease = $container.find(".num_decrease"); var $increase = $container.find(".num_increase"); var now = Number($input.val()); if (bây giờ <= phút) { $input.val(min); bây giờ = phút; // $input.attr('old-value', now); } else if (max && now >= Number(max)) { if (Number(max) < 0) { $container.attr("data-max-quantity", ""); } else { $input.val(max); bây giờ = Số (tối đa); } } if (bây giờ === phút) { $decrease.addClass("disabled"); } else { $decrease.removeClass("bị vô hiệu hóa"); } if (max && now === Number(max)) { $increase.addClass("disabled"); } else { $increase.removeClass("bị vô hiệu hóa"); } }, triggerChange: function ($containers, val) { $containers.each(function (i, t) { var $input = $(t).find(".quantity-num"); var now = $input. val(); if (val != now) { $input.trigger("change"); } }); } }; hàm stringifyItem(item) { var attrs = ''; // tiêu đề var quantControlTemplate = '

' + '

'; if (!item.new_free_gift) { quantControlTemplate += '' + '' + ''; } if (!item.new_free_gift) { numberControlTemplate += ''; } else { quantControlTemplate += '

x ' + item.qty + '

'; } if (!item.new_free_gift) { numberControlTemplate += '' + '' + ''; } if (!item.new_free_gift) { numberControlTemplate += ''; } số lượngControlTemplate += '

' + '

'; var imgTemplate = '3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (3)'; attr = '

'; if(item.display_skus){ attrs += '' + item.display_skus + ''; }else if(item.attributes) { for (attrName in item.attributes) { attrs += '' + attrName + ':' + item.attributes[attrName] + ''; } } chú thích += '

'+litb.currSymbol + item.price+'

'; mẫu var = '

' + '
' + imgTemplate + '
' + '

'+item.name+'

' + attrs + số lượngControlTemplate +'

'; trả lại mẫu; } $('.nav-c-w-l').hover(function(){ if(litb.mainPage == 'design_product' || litb.mainPage == 'customprint' || litb.mainPage == 'customprint_jubu') { return false; } var $me = $(this), mũi tên_dom = '

', gwURLHead = litb.gwBaseURL; if (gwURLHead && !gwURLHead.endsWith('/')) { gwURLHead += '/'; } // Tương thích với var _preTime=$me giúp làm mới giỏ hàng mini sau khi mua aoq thành công. .data('time');//Không làm mới var trong vòng 15 giây now=new Date().getTime(); if (!$me.data('cartInfo')||!_preTime||(_preTime&&now- _preTime>15000 )) { $me.data('cartInfo', 'loading'); $me.data('time',now); $("#navCartInfoNote").addClass('loading').html(arrow_dom +litb. langs.loading).show(); $.getJSON( gwURLHead + (litb.lan === 'en' ? '' : litb.lan + '/') + 'index.php?main_page=info_check&action= ajax_shippingcart&callback=? &lingu='+litb.lan, function(data) { if (!data.items || data.items.length == 0) { $('#navCartInfoNote').removeClass('loading').html (arrow_dom+( '

')+litb.langs.emptyNavCart); $me.data('cartInfo', 'empty'); $(".navCartCount").data('count',0).text(0); } else { var items = data.items, prdListHtml = '', maxShow = 4, TotalCount = 0, moreCount = 0; trạng thái var = data.success; for (var i = 0; i < items.length; i++) { TotalCount += items[i].qty; if (!items[i].attachment) --maxShow; if (maxShow < 0) { moreCount += items[i].qty; } else { prdListHtml += stringifyItem(items[i], i==0); }; }; //转换0为字符 data.cart_mini_num += ''; if (data.cart_mini_num!='') { TotalCount = data.cart_mini_num; } $(".navCartCount").data('count',totalCount).text(formatCartNum(totalCount)); $(".navCartCount").trigger("cartNumberChange",totalCount); // header优化 $('#navCartProductList').html(prdListHtml); var prodDls = $('#navCartProductList').children('dl'); prodDls.each(function(){ var $this = $(this), minQty = Number($this.find('.quantity-select').attr('data-min-quantity')), currentQty = $this .find('.quantity-num').attr('value'),giảmIcon = $this.find('dd .order-quantity .quantity-select .num_decrease'); if(minQty == currentQty){duceIcon. addClass('disabled'); } }); $('#navCartProductList a').each(function(){ $(this).attr('href',$(this).attr('href')+'?prm='+litb.prm['site ']+'.'+litb.prm['page']+'.180.0'); }); var tệ = litb.currency == 'CHF' ? litb.currency : litb.currSymbol; $('#navCartTotal').text(currency + data.addon.cartTotal); $('#navCartMoreItems').show().text(data.miniCartTitle); if ($('#navCartInfoNote').is(':visible')) { $('#navCartInfoNote').hide(); $('#navCQE').show(); } $me.data('cartInfo', 'haveItems'); // header优化 if(status){ OrderQuantityObj.init(); } // 加载商品下拉列表的时候,图片资源错误,展示默认图 $("#navCartProductList dt img").each(function(o,img){ if(img.src){ img = $(img); var oImg = new Image(); oImg.onerror = function(){ oImg.onerror = null; var base = litb.resourceURL || litb.resouceURL; //cũ là `resouceURL`! if(Math.round(img. width()/img.height()) === 1){ img.attr("src", base + '/base-images/300x300.png'); }else{ img.attr("src", base + '/base-images/185x300.png'); } }; oImg.src = img.attr('src'); } }); }; } ).fail(function(){ $('#navCartInfoNote').html(arrow_dom+litb.langs.networkErrorRetry).children('.retry').click(function() { $me.data('cartInfo' , null); $me.trigger('mouseover'); }); }); } else { // Đã tải hoặc tải switch ($me.data('cartInfo')) { case 'loading': case 'empty': $('#navCartInfoNote').show(); phá vỡ; trường hợp 'haveItems': $('#navCQE').show(); } } }, function(){ $(this).children('dd').hide(); }); // 加购使用方法 window.aoqAddToCart = function() { var gwURLHead = litb.gwBaseURL; if (gwURLHead && !gwURLHead.endsWith('/')) { gwURLHead += '/'; }$.getJSON(gwURLHead + (litb.lan === 'en' ? '' : litb.lan + '/') + 'index.php?main_page=info_check&action=ajax_shippingcart&callback=?&lingu='+litb.lan, function(data) { $(".navCartCount").show();if (data.items && data.items.length > 0) {var items = data.items,prdListHtml = '',maxShow = 4, TotalCount = 0;var status = data.success;for (var i = 0; i < items.length; i++) {if (!items[i].attachment) --maxShow;if (maxShow >= 0) {prdListHtml += stringifyItem(items[i]);};};//转换0为字符data.cart_mini_num += '';if (data.cart_mini_num!='') {totalCount = data.cart_mini_num;}$(".navCartCount" ).data('count',totalCount).text(formatCartNum(totalCount)); $(".navCartCount").trigger("cartNumberChange",totalCount);// header优化$('#navCartProductList').empty( );$('#navCartProductList').html(prdListHtml);var prodDls = $('#navCartProductList').children('dl');prodDls.each(function(){var $this = $(this), minQty = Number($this.find('.quantity-select').attr('data-min-quantity')),currentQty = $this.find('.quantity-num').attr('value') ,decreaseIcon = $this.find('dd .order-quantity .quantity-select .num_decrease');if(minQty == currentQty){decreaseIcon.addClass('disabled');}});$('#navCartProductList a ').each(function(){$(this).attr('href',$(this).attr('href')+'?prm='+litb.prm['site']+'.' +litb.prm['page']+'.180.0');});$('#navCartTotal').text(litb.currSymbol + data.addon.cartTotal);$('#navCartMoreItems').show( ).text(data.miniCartTitle);if ($('#navCartInfoNote').is(':visible')) {$('#navCartInfoNote').hide();$('#navCQE').show( );}$('.nav-c-w-l').data('cartInfo', 'haveItems');// header优化if(status){OrderQuantityObj.init();}};}); } window.aoqAddToCart();// $("#keywords").autocomplete({'parents':'#quick_find_header'});$('.searchBtnWrap').click(function(){if($(' #keywords').val()!=""&&$('#keywords').val()!=$('#keywords').attr('dvalue')){jumpToUrl($('#quick_find_header' ).attr('action')+'&prm='+litb.prm['site']+'.'+litb.prm['page']+'.62.0&keyword='+$('#keywords') .val());}});$('.checkout2Btn').click(function() { $(this).removeClass('checkout2Btn').addClass('processing2Btn');}); /** * Ảnh động màu jQuery * @author 愚人码头 * 源自:Giao diện người dùng jQuery jquery.effect.core.js * 更多http://www.css88.com/archives/4090 */;(function(jQuery){ // 所有颜色样式jQuery.each(['backgroundColor', 'borderBottomColor', 'borderLeftColor', 'borderRightColor', 'borderTopColor', 'color', 'outlineColor'], function(i,attr){jQuery.fx. step[attr] = function(fx){if ( fx.state == 0 ) {fx.start = getColor( fx.elem, attr );fx.end = getRGB( fx.end );}fx.elem.style [attr] = "rgb(" + [Math.max(Math.min(parseInt((fx.pos * (fx.end[0] - fx.start[0])) + fx.start[0]), 255), 0),Math.max(Math.min(parseInt((fx.pos * (fx.end[1] - fx.start[1])) + fx.start[1]), 255), 0 ),Math.max(Math.min(parseInt((fx.pos * (fx.end[2] - fx.start[2])) + fx.start[2]), 255), 0)].join (",") + ")";}});// Chức năng chuyển đổi màu từ highlightFade// Bởi Blair Mitchelmore// http://jquery.offput.ca/highlightFade/ //一个JavaScript 数组,其中包含 0和255之间的三个数字, (tức là [255,255,255]). //Một chuỗi 'cú pháp lệnh gọi hàm' RGB. ở dạng số nguyên hoặc phần trăm nổi. (tức là rgb(255,255,255) hoặc rgb(100%,100%,100%)) //Giá trị hex RGB. Dạng ngắn hoặc dạng dài. (tức là #FFF hoặc #FFFFFF) // Chuỗi tên màu tiêu chuẩn W3C như được xác định tại W3Schools. (tức là 'trắng', 'xanh', 'đỏ', 'đen', v.v.)// Phân tích chuỗi tìm bộ dữ liệu màu [255,255,255]function getRGB(color) {var result;// 一个JavaScript 数组,其中包含0和255之间的三个数字,例如: [255,255,255]if ( color && color.constructor == Array && color.length == 3 )return color;// Tìm rgb(num,num,num)if ( kết quả = /rgb\(\s*([0-9]{1,3})\s*,\s*([0-9]{1,3})\s*,\s*([0 -9]{1,3})\s*\)/.exec(color))return [parseInt(result[1]), parseInt(result[2]), parseInt(result[3])];// Hãy tìm rgb(num%,num%,num%)if (result = /rgb\(\s*([0-9]+(?:\.[0-9]+)?)\%\s* ,\s*([0-9]+(?:\.[0-9]+)?)\%\s*,\s*([0-9]+(?:\.[0-9 ]+)?)\%\s*\)/.exec(color))return [parseFloat(result[1])*2.55, parseFloat(result[2])*2.55, parseFloat(result[3])*2.55 ];// Tìm #a0b1c2if (kết quả = /#([a-fA-F0-9]{2})([a-fA-F0-9]{2})([a-fA-F0-9 ]{2})/.exec(color))return [parseInt(result[1],16), parseInt(result[2],16), parseInt(result[3],16)];// Tìm # fffif (kết quả = /#([a-fA-F0-9])([a-fA-F0-9])([a-fA-F0-9])/.exec(color))return [parseInt( result[1]+result[1],16), parsInt(result[2]+result[2],16), parsInt(result[3]+result[3],16)];// Ngược lại, chúng ta' rất có thể đang xử lý một hàm colorreturn được đặt tên [jQuery.trim(color).toLowerCase()];}function getColor(elem, attr) {var color;do {color = jQuery.curCSS(elem, attr);// Keep đi cho đến khi chúng ta tìm thấy một phần tử có màu hoặc chúng ta chạm vào phần thân nếu ( color != '' && color != 'transparent' || jQuery.nodeName(elem, "body") )break;attr = "backgroundColor";} while ( elem = elem.parentNode );return getRGB(color);};// Một số màu được đặt tên để hoạt động// Từ Giao diện bởi Stefan Petre// http://interface.eyecon.ro/var màu sắc = {aqua:[0,255,255],azure:[240,255,255],beige:[245,245,220],black:[0,0,0],blue:[0 ,0,255],nâu:[165,42,42],cyan:[0,255,255],darkblue:[0,0,139],darkcyan:[0,139,139],darkgrey:[169,169,169],darkgreen:[0,100,0],darkkhaki: [189,183,107],darkmanta:[139,0,139],darkolivegreen:[85,107,47],darkorange:[255,140,0],darkorchid:[153,50,204],darkred:[139,0,0],darksalmon:[233,150,122 ],tím đen:[148,0,211],màu tím:[255,0,255],vàng:[255,215,0],xanh lục:[0,128,0],màu chàm:[75,0,130],kaki:[240,230,140],xanh nhạt: [173,216,230],lightcyan:[224,255,255],lightgreen:[144,238,144],lightgrey:[211,211,211],lightpink:[255,182,193],light yellow:[255,255,224],lime:[0,255,0],magenta:[255,0, 255], màu hạt dẻ:[128,0,0],xanh hải quân:[0,0,128],ô liu:[128,128,0],cam:[255,165,0],hồng:[255,192,203],tím:[128,0,128],tím: [128,0,128],đỏ:[255,0,0],bạc:[192,192,192],trắng:[255,255,255],vàng:[255,255,0]};})(jQuery);var input = $('# từ khóa');function animateBackgroundColor (){input.animate({'backgroundColor': '#ffbbbb' }, 200,function(){input.animate({'backgroundColor':'#fff' }, 200,function() {input.focus();});})}$('#quick_find_header').submit(function(){if(input.val()==''||(!$('.nav-keyword- show')[0]&&input.val()==input.attr('dvalue'))){input.val('');setTimeout(function(){animateBackgroundColor()},200);setTimeout(function( ){animateBackgroundColor()},600);return false;}});if(!$('#nav-bar form')[0]){$('.searchBtnWrap').click(function(){if (input.val()==''||(!$('.nav-keyword-show')[0]&&input.val()==input.attr('dvalue'))){input.val( '');setTimeout(function(){animateBackgroundColor()},200);setTimeout(function(){animateBackgroundColor()},600);}});input.keydown(function(e) {switch(e.keyCode ) {trường hợp 13:if(input.val()==''||(!$('.nav-keyword-show')[0]&&input.val()==input.attr('dvalue')) ){input.val('');setTimeout(function(){animateBackgroundColor()},200);setTimeout(function(){animateBackgroundColor()},600);}break;default:break;};}); }

 • Trang chủ>
 • Phần mở rộng tóc >
 • Dệt tóc con người >
 • Dệt tóc màu tự nhiên
 • 3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (4)
 • 3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (5)
 • 3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (6)
 • 3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (7)
 • 3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (8)
 • 3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (9)
 • 3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (10)
 • 3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (11)
 • 3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (12)

ảnh chụp bởinhà cung cấp

Chúng tôi đã được nhà cung cấp hoặc người bán ủy quyền sử dụng ảnh sản phẩm; họ đã đảm bảo quyền sở hữu hoặc tính hợp pháp của việc sử dụng và chúng tôi chịu trách nhiệm về mọi hành động. Nếu bạn cho rằng ảnh vi phạm bản quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi kèm theo bằng chứng và chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức

Báo cáo vi phạm bản quyền

#6860898

EUR €63,99Đã bao gồm VATEUR €113,46

GIẢM GIÁ 43%

Giảm giá

Giảm giá

Miễn phí vận chuyển

Giảm giá

Xem thêm

Hướng dẫn vi phạm bản quyền

Xin lưu ý:

Khi lựa chọn hình ảnh cần tùy chỉnh, bạn phải đảm bảo không vi phạm bản quyền. Nếu sau khi hoàn thành việc tùy chỉnh, bất kỳ vấn đề vi phạm bản quyền nào xảy ra, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những vấn đề đó. Hãy chắc chắn rằng bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Nếu không còn thắc mắc gì bạn có thể nhấn OK để tiếp tục mua sắm. Một lần nữa xin cảm ơn vì đã chọn mua sắm với chúng tôi.

Hãy chắc chắn rằng bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Tổng quan Hỏi đápkhuyến nghị

Tổng quan Hỏi đápkhuyến nghị

Điểm bán hàng

1.

Chất liệu tóc: Tóc người chưa qua chế biến - Nếu bạn muốn nhuộm tóc, bạn có thể có được một màu tóc phù hợp với riêng mình. Tóc chưa qua chế biến sẽ tồn tại lâu hơn, mềm hơn và dễ quản lý hơn sau khi bạn gội.,

2.

các tính năng: Bộ đầu đầy đủ

Thông số kỹ thuật

Loại: bó tóc, Sự mở rộng, Tóc dệt màu tự nhiên / Tóc số lượng lớn, Phần mở rộng tóc của con người, Giải pháp một gói, Chất liệu tóc: Tóc người, Tóc người chưa qua chế biến, Nguồn gốc của người hiến tóc: Tóc Ấn Độ, Kết cấu: xoăn xoăn, Màu bóng: Màu sắc tự nhiên, Đặc trưng: Bộ đầu đầy đủ, Trinh nữ 100%, Dành cho phụ nữ da đen, Dày, Thời trang, Trơn tru, Phạm vi chiều dài tóc giả (inch): 8-28, Kiểu nối tóc: Dệt tóc, Đơn vị trọng lượng (g): 50, Có cái gì trong hộp vậy: 3 bó, Ghi chú: Thông thường 5-6 miếng là đủ cho một cái đầu đầy.,

Ảnh

3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (14)
3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (15)
3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (16)
3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (17)
3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (18)
3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (19)
3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (20)

Các câu hỏi thường gặp

 • Hỏi: Tại sao tóc của tôi có mùi hôi?

  Đáp: Tóc dệt thường có mùi giống như đã được xử lý bằng hóa chất. Chúng tôi khuyên bạn nên rửa kỹ trước khi áp dụng chúng. Trước khi giặt, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra dị ứng. Chải các đầu cọ vào da của bạn, đợi 24 giờ. Nếu vùng da đó có vẻ bị kích ứng, vui lòng không bôi thuốc nối tóc. Liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hoàn lại tiền.

 • Q: Tóc dệt kéo dài bao lâu?

  Trả lời: Sợi tóc của con người có thể tồn tại trong một thời gian khá dài, nhưng nó phụ thuộc vào cách duy trì nó. Nếu bảo trì kém, sợi dệt sẽ phải được thay thế ba đến sáu tháng một lần.

 • Hỏi: Tại sao tóc của tôi lại bị rụng?

  Trả lời: Chúng tôi khuyên bạn nên gội sạch sau khi nhận được sợi tóc. Trong quá trình này, một chút rụng sẽ là bình thường. Để đảm bảo tóc ra hết, hãy chải nhẹ hoặc chải bằng ngón tay. Nếu rụng quá nhiều, vui lòng liên hệ với đại diện khách hàng của chúng tôi.

 • Q: Tại sao sợi tóc của tôi bị rối?

  Đáp: Tình trạng rối có thể do một số yếu tố; chẳng hạn như, khô và bảo trì không đúng cách. Để tránh bị khô, tốt nhất bạn nên ngủ trên gối sa tanh; để gỡ rối thương hiệu của chúng tôi, cần phải phun nước muối và chải/gọn kỹ lưỡng.

 • Hỏi: Tôi có thể nhuộm hoặc tẩy tóc dệt không?

  Trả lời: Tóc dệt của chúng tôi có thể được nhuộm hoặc tẩy. Tuy nhiên, nếu bạn muốn màu sắc tự nhiên hơn, chúng tôi cũng bán chúng với nhiều màu sắc khác nhau.

 • Hỏi: Chúng có thể duỗi thẳng hay cuộn tròn được không?

  Trả lời: Bạn có thể coi phần tóc nối của con người như của riêng mình, chỉ cần nhớ xử lý chúng nhẹ nhàng và sử dụng chất bảo vệ nhiệt trước khi duỗi hoặc uốn chúng.

 • Hỏi: Tôi có thể trả lại tóc sau khi sử dụng không?

  Trả lời: Chính sách hoàn trả của chúng tôi không cho phép hoàn lại tiền đối với các mặt hàng đã được sử dụng. Nếu mặt hàng đó chưa được sử dụng, tô màu, cắt hoặc thay đổi, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận trả lại. Để đảm bảo hoàn lại tiền, tất cả các gói hàng phải được trả lại trong bao bì gốc.

Thêm câu hỏi và câu trả lời

Báo cáo vi phạm bản quyền

Báo cáo vi phạm bản quyền

Gửi thành công!

Cảm ơn bạn đã gửi báo cáo này Chúng tôi sẽ xử lý sớm nhất có thể

Mục được thêm thành công

3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (21)

Đi tới xe đẩy hàng ()

Đi tới xe đẩy hàng ()

Đã thêm vào giỏ hàng

Món quà miễn phí

Một mặt hàng mới đã được thêm vào Giỏ hàng của bạn.

Xem giỏ hàng của tôiTiếp tục mua sắm

Sản phẩm phổ biến khác

')$('body').prepend(pioTrackingDom);};

3 Gói Tóc Ấn Độ Kinky Curly Human Hair Chưa qua chế biến Tóc người màu tự nhiên Dệt / Tóc Mở rộng số lượng lớn Gói tóc 8-28 inch Màu tự nhiên Tóc người dệt Thời trang mượt mà Con người dày 2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated:

Views: 6176

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.